Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Sådan bestiller du et vagtbesøg

Ring til din daglige hestedyrlæge​

Telefonen stilles automatisk videre til Danske Hestedyrlæger, hvis du ringer udenfor normal åbningstid. Dit opkald vil blive besvaret af en hestedyrlæge, der hjælper med at vurdere, om et besøg er nødvendigt.​

Oplys hvor den syge hest befinder sig​

Giv tydelig information om navn og om den adresse, hvortil dyrlægen skal komme. Du skal oplyse vejnavnet, husnummeret og postnummeret på den adresse, hvor den syge hest befinder sig. Hvis et dyrlægebesøg bestilles på vegne af en anden hesteejer, bedes denne hesteejers navn og adresse så vidt muligt oplyst, ligesom rekvirentens eget navn, adresse og telefonnummer bedes oplyst.​

Betingelser ved vagtbesøg

Oplysninger og forretningsbetingelser ved vagtbesøg fra Danske Hestedyrlæger.​

Dyrlægen kan ikke arbejde alene!​

Når vagtdyrlægen kommer frem til en syg hest på fx en rideskole, er det vigtigt, at hestens ejer eller en kontaktperson på stedet kan hjælpe dyrlægen med bl.a. at holde hesten og hente varmt vand. Efter endt behandling skal der være nogen til stede, som kan tage ansvar for hesten, indtil ejer eller den for hesten ansvarlige person er blevet underrettet om dyrlægebesøget.

Ejer skal træffe beslutningerne​

Tilsvarende er det ejer eller en for hesten ansvarlig person, der træffer afgørelse om eventuel hospitalisering af en hest (indlæggelse på et hestehospital). Vagtdyrlægen kan – hvis det skønnes nødvendigt eller mest hensigtsmæssigt – henvise en hest til et hestehospital, men kan ikke på ejers vegne beslutte at hospitalisere en hest.​

Betaling for vagtbesøg​

Der kan blive krævet kontant betaling for arbejdet. Kontant betaling for vagtbesøg bliver mere og mere almindeligt som en direkte konsekvens af, at for mange regninger for vagtbesøg ikke er blevet betalt. Du kan betale med dankort, MobilePay eller kontanter.

Den som bestiller vagtbesøget, hæfter for betaling, hvis ejer ikke betaler.​

Hvis du som rekvirent bestiller et dyrlægebesøg på en anden hesteejers vegne, vil vagtdyrlægen normalt acceptere at sende en regning til hesteejeren. Sørg venligst for at have præcise ejer oplysninger klar til vagtdyrlægen, hvis disse oplysninger ikke allerede er givet til visitator (den hestedyrlæge der tog imod vagtbesøget). Du skal også være opmærksom på, at rekvirenten hæfter økonomisk for dyrlægebesøget, hvis ejeren ikke betaler sin dyrlægeregning. På rideskoler, opstaldningssteder m.v. kan det være en stor hjælp i opstaldningskontrakter at forholde sig til ovennævnte punkter.​

Vagthonorar​

Der tillægges et vagthonorar på 100 % af besøgshonoraret ved besøg bestilt i weekenden/på helligdage samt på hverdage fra kl. 16.00 til kl. 08.00 – fredag dog fra kl. 14.00. Vagtbesøg, der bestilles i tids-rummet mellem kl. 22.00 og 08.00, tillægges et vagthonorar på 200 %.

Beredskabshonorar

Opkræves ikke, hvis du til daglig benytter en dyrlæge, som er medlem af Danske Hestedyrlæger, eller hvis din daglige dyrlæge betaler  Danske Hestedyrlæger for vagtpasning.
Af hensyn til omkostningerne ved at opretholde et vagtberedskab opkræves et beredskabshonorar på p.t.  kr. 2.000,- + moms i forbindelse med vagtbesøg. Hesteejere, som til daglig benytter en praksis/ dyrlæge, der er medlem af Danske Hestedyrlæger, skal ikke betale dette beredskabshonorar. 

 

Aflysning​

Hvis et bestilt besøg aflyses, opkræves kørsel for kørte kilometer samt et konsultationshonorar.

                                      

                                             

                                             Vagtnummer: 70 23 22 10

                                                 

​Danske Hestedyrlæger I/S

CVR: 34988390